Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 ban hành theo Quyết định 90/QĐ-SXD ngày 11/06/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành theo Quyết định 90/QĐ-SXD ngày 11/06/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lâm Đồng năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 90/QĐ-SXD ngày 11/06/2020 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 90/QĐ-SXD ngày 11/06/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 khu vực :

Khu vực II: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc

Khu vực III: Huyện Đức Trọng, huyện Di Linh

Khu vực IV gồm: Các huyện Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Terh, Đam Rông, Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 theo Quyết định 90/QĐ-SXD ngày 11/06/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Lâm Đồng bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 90/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 90/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta bản dùng thử miễn phí TẠI Đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Lâm Đồng mới nhất Xem tại đây

Tags: