Đơn giá nhân công Đắk Lắk năm 2020

Đơn giá nhân công Đắk Lắk năm 2020 ban hành theo Công văn 2658/SXD-KTVLXD. Theo đó ngày 17/09/2020 Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đắk Lắk năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng kể từ ngày 17/09/2020.

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk được ban hành theo hướng dẫn Thông tư số 15/2020/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Lắk 2020 theo công văn 2658/SXD-KTVLXD; Theo đó đơn giá nhân công xây dựng được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Buôn Ma Thuật,

Vùng IV: Thị xã Buôn Hồ,  Các huyện Buôn Đôn,  Cư Kuin, Cư M’Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Bông,  Krông Búk, Krông Năng,  Krông Pắc, Lắk, M’Drắk

Công văn 2658/SXD-KTVLXD Đơn giá nhân công Đắk Lắk năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Công văn 2658/SXD-KTVLXD ngày 16/9/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đắk Lắk 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn 2658/SXD-KTVLXD nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2020 Xem tại đây

Đơn giá nhân công Đắk Lắk năm 2020

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo Công bố 2658/SXD-KTVLXD ngày 16/9/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đắk Lắk bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công văn số 2658/SXD-KTVLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Trên đây là hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới nhất. Người lập dự toán cần xác định khu vực thi công để áp mức lương cơ sở phù hợp

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 Tại Đây

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đắk Lắk mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Tags: