Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2021 Quyết định 50/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát công trình Thái Nguyên năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Quyết định 50/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Quyết định 50/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Nội dung quyết định 50/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên Quyết định 50/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên Quyết định 50/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Thái Nguyên 2020 Quyết định 891/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 891/QĐ-UBND được áp dụng từ ngày 01/4/2020 và thay thế Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

Địa bàn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên gồm 03 khu vực như sau:

Khu vực 2: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công và Thị xã Phổ Yên

Khu vực 3: Huyện Phú Bình, Huyện Đại Từ, Huyện Phú Lương, Huyện Đồng Hỷ

Khu vực 4: Huyện Định Hóa, Huyện Võ Nhai

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1551/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 1 tháng 6 năm 2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2020 ban hành theo Quyết định 891/QĐ-UBND Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2020 Xem tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Thái Nguyên liên hệ Mr Duy 0965635638

Nội dung Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm :

Ngày 12/01/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 50/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Thái Nguyên gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Thái Nguyên

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Thái Nguyên

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo bộ đơn giá khảo sát quyết định 50/QĐ-UBND

 

 

Tags: