Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2020 ban hành theo Văn bản số 390/SXD-KT&VLXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái NGuyên từ ngày 28/02/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành theo Văn bản số 390/SXD-KT&VLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Thái Nguyên năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Văn bản số 390/SXD-KT&VLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Đơn giá nhân công Thái Nguyên Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian chờ đơn giá nhân công tỉnh công bố theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD; Đề nghị chủ đầu tư các dự án vận dụng đơn giá nhân công theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Nội dung Văn bản số 390/SXD-KT&VLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2020

 

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2020 ban hành theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 Xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới tỉnh Bắc Ninh trên dự toán Eta Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Nguyên năm 2020 Xem tại đây

Tags: