Đơn giá khảo sát Ninh Thuận năm 2022

Đơn giá Khảo sát Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 9/6/2022. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kèm theo Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận năm 2022 Quyết định 30/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận gồm :

Ngày 9/6/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 30/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Ninh Thuận

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Ninh Thuận

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 9/6/2022

Phần mềm dự toán Eta 2022  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 30/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Nội dung quyết định 30/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận xem chi tiết tại đây

Đơn giá Khảo sát Ninh Thuận năm 2022

Đơn giá Khảo sát Ninh Thuận năm 2022

Quyết định 3882/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Đơn giá nhân công Ninh Thuận được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2021. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng III gồm : Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc

Vùng IV: Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam

Xem chi tiết tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 3882/QĐ-SXD ; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 3882/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận xem tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Ninh Thuận liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận mới nhất năm 2021 theo Quyết định 40/QĐ-UBND

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng mới nhất năm 2024

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2024 tại: 
 Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: