Định mức thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Ngày 06/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 2962/BNN-XD về việc ban hành Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập định mức xây dựng thủy lợi năm 2021 có hiệu lực từ ngày kí

Định mức thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Định mức thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Theo đó, Định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng hoặc tư vấn từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tập định mức bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác cụ thể như sau: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Công tác thi công đất, đá, cát; Công tác khoan, phụt vữa, đóng cọc;…

Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình. Ngoài ra, định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

Quyết định 2962/BNN-XD Định mức thủy lợi năm 2021

Xử lý chuyển tiếp áp dụng Định mức thủy lợi Quyết định 2962 năm 2021 như sau:

Việc áp dụng định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực Thủy lợi; và phòng chống thiên tai trong giai đoạn chuyển tiếp được quy định như sau:

  1. Trường hợp Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng đã được phê duyệt không cần thẩm định lại. Các khoản mục phát sinh bổ sung sau ngày 6/7/2021 thì áp dụng theo quyết định này
  2. Đối với các gói thầu chưa đấu thầu hoặc chưa đóng thầu thì cập nhật theo quyết định này. Trường hợp đã đóng thầu không phải cập nhật lại giá
  3. Đối với HĐXD theo đơn giá điều chỉnh đã được kí kết trước ngày có hiệu lực Quyết định; thì việc điều chỉnh giá căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định thực hiện hợp đồng

Đơn giá thủy lợi năm 2021 Quyết định 2962/BNN-XD

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ngày 06/07/2021

Xem chi tiết Quyết định 2962/BNN-XD

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật Quyết định 2962/BNN-XD để quản lý chi phí công trình. Chi tiết liên hệ hỗ trợ Mr Duy 0965635638

Điểm mới Luật xây dựng số 62/2020/QH14 so sánh Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Xem Tại đây

 

Tags: