Công trình xây dựng theo tuyến

Công trình xây dựng theo tuyến là gì ? Quy định những loại công trình theo tuyến mới nhất năm 2021. Chi tiết tại Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Công trình xây dựng theo tuyến là gì ?

Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính như: đường sắt, đường dây tải điện, đường cáp viễn thông, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; Kênh dẫn tưới, tiêu, đê kè các công trình tương tự khác..

Quy định chi tiết tại KHoản 3 Điều 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Trong đó:

– công trình dân dụng là công trình xây dựng bao gồm các loại nhà ở, nhà và công trình công cộng

– công trình công nghiệp là nơi mà trong đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục vụ sản xuất, nằm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bao gồm có nhà (xưởng) sản xuất; nhà điều hành sản xuất; công trình phục vụ sản xuất (y tế, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho tàng, giao thông…) và công trình kỹ thuật (điện, cấp-thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy…).

Công trình không theo tuyến trong đô thị

Công trình theo tuyến là một loại công trình. Do đó, để hiểu được khái niệm Công trình theo tuyến là gì? chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm công trình xây dựng trước tiên. Công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu tư xây dựng là công trình, hạng mục công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án.

Các công trình còn lại sẽ thuộc công trình không theo tuyến trong đô thị

CÔng trình xây dựng nhà ở riêng lẻ

Xem thêm một số bài viết khác liên quan

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ năm 2021 Xem Tại đây

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng năm 2021 Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xem Tại đây

 

Tags: