Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2021 gồm những gì? Quyết toán công trình là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu

Nội dung của Hồ Sơ Quyết Toán Công Trình Xây Dựng AB

Trình tự các bước thực hiện lập Hồ Sơ Quyết toán  ( A –B ) một hợp đồng sẽ bao gồm các bước và nội dung sau đây:

Bước 1: Phần Pháp lý

Nhà thầu cần phải tập hợp những tài liệu sau đây:

 • Hồ sơ dự thầu đã trúng thầu
 • Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Hợp đồng phụ lục bổ sung hợp đồng đã ký trong quá trình thi công
 • Quyết định phê duyệt thay đổi, điều chỉnh thiết kế ( nếu có )
 • Quyết định phê duyệt dự toán phát sinh, dự toán điều chỉnh ( nếu có )
 • Các văn bản chấp thuận về an toàn ATLĐ, PCCC, VSMT của các cơ quan quản lý ( nếu có )
 • Các văn bản khác kèm theo… Ví dụ; điều kiện thi công, phương pháp thi công, xử lý hiện trường, thay đổi thiết bị, nhân sự

Bước 2: Phần hồ sơ quản lý chất lượng Quyết Toán Xây dựng Công Trình

Nhà thầu cần phải tập hợp các tài liệu sau đây:

 • Danh mục các thay đổi trong quá trình thi công
 • Hồ sơ hoàn công và nhật ký thi công xây dựng gồm:

1, Bản vẽ hoàn công

2, Hệ thống các biên bản nghiệm thu

3, Hệ thống các kết quả thí nghiệm và các kế hoạch và biện pháp kiểm tra, quan trắc trong quá trình thi công đã được chấp thuận nếu có

4, Các hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán, chứng chỉ chất lượng, nhận xuất xứ hàng hóa, tài liệu, tiêu chuẩn chứng nhận hợp quy….

Ví dụ chi phí lán trại có hồ sơ mua bán vật tư không phải chứng minh bản vẽ, mua đất phải cho chi phí mua bán ký tá 2 bên…

5, Lý lịch máy móc thiết bị tham gia thi công ( máy đào, máy lu chiến tỷ trọng lớn phải có hóa đơn chứng từ ca máy ) ( máy đi mua cũ 1,7 tỷ nhưng nguyên giá 2 tỷ theo Thông tư 11/2019/TT-BXD)

6, Hồ sơ lắp đặt thiết bị ( nếu có )

7, Hồ sơ giải quyết sự cố trong quá trình thi công

8, Các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng

9, Hồ sơ thanh toán các giai đoạn trong quá trình thi công; Lập bảng chi tiết khối lượng đã thi công theo bản vẽ hoàn công để phục vụ cho việc quyết toán sau này ( cơ sở để giải trình với các bên )

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng ( BB nghiệm thu đưa vào sử dụng )

Bước 3: Lập bản tính giá trị Quyết toán công trình

 1. Thu thập tổng hợp khối lượng hoàn thành toàn bộ công trình ( các biểu tính chi tiết khối lượng thi công thực tế theo bản vẽ hoàn công đã làm bước 2)
 2. Lập bảng tính theo giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng ( Quyết toán A-B)
 3. Lập bảng giá trị đề nghị Quyết toán
 4. In đóng quyển
 5. Thời gian quyết toán không quá 60 ngày

Video hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Video hướng dẫn chi tiết các bước và làm hồ sơ quyết toán công trình xây dựng. Lập bảng quyết toán giá trị hoàn thành theo Phụ lục 08b theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP của CHính phủ

KHóa học Dự Toán – Dự Thầu Quyết Toán công trình xem tại https://duydutoan.com

Xem thêm : Hướng dẫn quyết toán công trình theo phụ lục 08b  TẠI ĐÂY

Tags: