Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2020

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2020 theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mới nhất. Theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 15/2/2020 của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Quảng Nam 2020 theo Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Nam bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Công văn số 710/UBND-CNXD ngày 17/03/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020

Đơn giá nhân công Quảng Nam được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công ban hành được chia thành 4 vùng áp dụng

Khu vực II: Thành phố Hội An, Tam kỳ

Khu vực III: Thị xã Điện Bàn; Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh, Thăng Bình

Khu vực IV: Các huyện Bắc Hà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang.

Khu vực : Cù Lam Chàm

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định 710/QĐ-UBND Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam 2020

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng nam được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Mức giá nhiên liệu dùng để xây dựng bảng giá ca máy cụ thể như sau :

Giá Xăng E5 Ron 92 : 13,091 đồng/lít

Giá Dầu Diezel:  11.264 đồng/ lít

Giá Điện : 1.864 đông/kWh

Nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 710/QĐ-UBND xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Nam năm 2020
Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Chi tiết đơn giá nhân công tỉnh Quảng Nam năm 2020 Quyết định 2340/QĐ-UBND Xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

 

Tags: