Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại

Cùng các bạn trả lời cho câu hỏi Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại. Bộ Xây dựng có quy định như thế nào về tính chi phí lán trại nhà tạm

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại không?

Chi tiết câu hỏi :

Công ty tôi thực hiện gói thầu trọn gói sửa chữa cải tạo nhà, trong phần chi phí chung có chi phí lán trại. Công ty tôi không làm lán trại nhưng đi thuê ở ngoài; Vậy công ty tôi có được thanh toán phần chi phí lán trại không?
Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí nhà tạm (lán trại) tại hiện trường để phục vụ chỗ ở và điều hành thi công (trường hợp không xây nhà tạm thì dùng kinh phí đó để thuê chỗ ở và điều hành thi công).

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, “giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại

Chi phí lán trại nhà tạm theo thông tư 09/2019/TT-XD:

  • Chi phí lán trại: là chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở, điều hành thi công xây dựng.
  • Chi phí nhà tạm, điều hành thi công được xác định bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ (%) chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Bảng 3.9 Phụ lục 3.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

Một số bài viết liên quan các bạn xem tại đây

Chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán? Xem tại đây

Chi phí thẩm định Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật trong trường hợp Chủ đầu tư đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Xem tại đây

Tags: