Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Hiệu lực áp dụng từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016

Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Ngày 26/12/2019 ban hành Thông tư 15/2019/TT-BXD thay thế Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD

– Căn cứ Nghị định 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

– Căn cứ nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

Đơn giá nhân xông xây dựng được khảo sát từ các nguồn thông tin sau:

1. Xác định từ kết quả khảo sát trực tiếp tại công trình trong khu vực công bố

2. Thống kê số liệu từ hồ sơ quyết toán hoàn hành hoặc số liệu kết quả trúng thầu của công trình tương tự tại khu vực công bố có điều chỉnh theo chỉ số giá nhân công xây dựng về thời điểm xác định

3. Xác định từ kết quả khảo sát chuyên gia có kinh nghiệm, chủ đầu tư; Nhà thầu và cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực thi công xây dựng

4. Kết hợp các kết quả điều tra, thống kê nêu trên

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD

Ví dụ hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng bậc 3/7 nhóm I

Dữ liệu: Tỉnh thành phố ban hành mức lương bình quân là 3,5/7 nhóm 1 là 180.000 đồng/tháng

thông tư 15/2019/TT-BXD

Theo như Công thức bạn sẽ xác định nhân công của bất kỳ bậc thợ nào bằng công thức:

Lnc = (180.000 * Hcb ) /1,52

Đơn giá nhân công bậc thợ i = Mức lương bậc thợ trung bình  * hệ số lương bậc thơ i / hệ số lương bậc thợ trung bình

So sánh nhân công thông tư 05/2016/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD

  • Đơn giá nhân công theo công bố Thông tư 05/TT-BXD của bộ Xây dựng

Được tính theo cơ sở mức lương cơ sở đầu vào theo tháng

Nhóm nhân công được chia thành 2 nhóm

  • Đơn giá nhân công theo công bố Thông tư 15/TT-BXD của bộ Xây dựng

Được tính theo cơ sở mức lương theo ngày công của bậc thợ trung bình

Nhóm nhân công được chia thành 11 nhóm

Đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD

đơn giá nhân công xây dựng thông tư 15/2019/TT-BXD

Đơn giá nhân công xây dựng công bố cho 04 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng. Trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh thành phố ban hành các vùng trực thuộc

Phụ lục số 04 là mức lương bình quân dùng để tính lương ngày công cho nhân công xây dựng

Phụ lục số 05 là mức lương bình quân dùng để tính lương ngày công cho nhân công tư vấn xây dựng

đơn giá nhân công tư vấn xây dựng năm 2020

Hệ số cập bậc đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng mới nhất năm 2020 được chia thành 9 nhóm nghề và 8 cấp bậc theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019

Các nhóm nghề gồm có:

1. Công nhân xây dựng

2. Kỹ sư

3. Nghệ nhân

4. Lái xe

5. Thuyền trưởng, thuyền phó

6. Thủy thủ, thợ máy

7. Thợ điều khiển tàu sông

8. Thợ điều khiển tàu biển

9. Thợ lặn

hệ số cấp bậc đơn giá nhân công theo thông tư 15/2019/TT-BXD

Lưu ý

Đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 15 của bộ xây dựng là đơn giá nhân công xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ và một tháng là 26 ngày

a, Đơn giá khoán theo sản phẩm theo thông tư này là đơn giá đã bao gồm đầy đủ:

  • Các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm phải nộp của người sử dụng lao động
  • Các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp ( bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn )

b, Đơn giá nhân công trả theo công nhật

c, Trả theo hình thức thuê khóa theo sản phẩm

d, Thợ chính là thợ có kỹ thuật tham giá trực tiếp vào quá trình thực hiện các công việc tạo ra sản phẩm công trình

e, Thợ phụ là công nhân lao động phổ thông, giúp cho thợ chính thực hiện các công việc của công trình

Trên đây là hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 15/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mọi vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ Hotline 0965635638

Xem thêm :

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/12/2019 tổng hợp định mức xây dựng mới nhất năm 2020

Tags: