So sánh Bê tông đá 1×2 và đá 2×4

So sánh bê tông đá 1×2 và đá 2×4 chúng ta nên sử dụng loại nào. Loại bê tông nào tốt hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh

SO SÁNH Bê tông đá 1×2 và đá 2×4

1. Cấp độ bền bê tông ( MAC bê tông )

1m3 bê tông cấu thành gồm có:

-Loại xi măng PCB30 hay PCB40

-Loại đá ( 0,5×1 ; 1×2 ; 2×4, 4×6,….)

-Độ sụt  ( 0,5-1 ; 2-4, 6-8, …..)

Ở bài viết này tôi sẽ Xây dựng cho loại Xi măng PCB40 độ sụt 2: 4

Mac vữa bê tông từ MAC 150 – MAC 600

Chọn Mác 200 xi măng PCB40 và độ sụt 2:4

2. Cấu kiện bê tông cần đổ

– Bê tông móng

– Bê tông cọc

– Bê tông cột

– Bê tông dầm

– Bê tông mặt đường ….

3. Biện pháp thi công

– Bê tông trộn thủ công tại chỗ

– Bê tông thương phẩm

– Bê tông đổ xe bơm bê tông tự hành

4. Giá tiền

Chi phí để cấu thành nên vật liệu cho 1m3 bê tông gồm

1, Định mức vật liệu

2, Định mức nhân công

3, Định mức ca máy

Các mác vữa khác nhau loại đá thì khi sản xuất sẽ tiêu hao chi phí nhân công và ca máy GIỐNG NHAU. Cho nên chúng ta chỉ cần đi so sánh về vật liệu tiêu hao khi sản xuất bê tông

bê tông đá 1x2 và đá 2x4

Kết luận:

Cùng Mác Vữa 200 Xi măng PCB40 độ sụt 2:4

Bê tông đá 1×2 tốn 759,374 đồng tiền vật liệu > Bê tông đá 2×4 tốn 740,594 đồng tiền vật liệu

Video hướng dẫn chi tiết tính giá Bê tông đá 1×2 và đá 2×4 xem tại đây

Xem thêm : 1m3 bê tông mác 250 cần bao nhiêu xi măng TẠI ĐÂY
Học dự toán ONLINE cùng Duy Dự Toán
+ Người đi làm: 1.500.000 VNĐ
+ Sinh viên: 1.300.000 VNĐ (Đặc biệt còn 1000.000 VNĐ khi đăng khí nhóm 3 người)
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

 

Tags: