Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin

Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin mới nhất năm 2021 có tính năng gì. Căn cứ cơ sở lập dự toán ứng dụng công nghệ gồm văn bản nào. Ứng dụng lập dự toán, bóc tách khối lượng, lập dự thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công nghệ thông tin

Ưu điểm phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin

Các tính năng ưu việt trên phần mềm dự toán công nghệ thông tin gồm :

1, Cập nhật thông tư, dữ liệu tự động theo văn bản nghị định mới nhất

2, Tự động cập nhật giá vật liệu theo thông báo giá hàng tháng hàng quý

3, Tự động cập nhật thông báo giá nhân công theo 63 Tỉnh/TP ban hành

4, Tự động cập nhật bảng giá ca máy thiết bị thi công của 63 Tỉnh thành phố

5, Cập nhật giá nhiên liệu Xăng, Dầu diesel, Điện, Mazutt

Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin

Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin

Cơ sở lập dự toán công nghệ thông tin mới nhất

a, Đơn giá viễn thông theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2005

b, Đơn giá viễn thông theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2007

c, Định mức viễn thông theo Quyết định số 258/2009/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009

d, Định mức công nghệ thông tin theo Quyết định số 1601/2011/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011

e, Định mức viễn thông theo Quyết định số 1595/2011/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011

f, Định mức bưu chính viễn thông theo QĐ số 06/QĐ-VN-HĐTV-KH ngày 09/01/2013 về xây dựng cơ bản chuyên ngành công nghệ bưu chính viễn thông

g, Định mức công nghệ thông tin theo Quyết định số 2519/BTTTT-KHTC ngày 4/9/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông

h, Định mức bưu chính viễn thông theo QĐ số 2053/QĐ-VTQĐ-KT ngày 29/09/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Tập định mức thông tư bưu chính viễn thông năm 2021

Tập thông tư ban hành định mức xây dựng và khảo sát công trình bưu chính viễn thông mới nhất. Ban hành ngày 31/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

1.Thông tư 44/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

2.Thông tư 45/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

3.Thông tư 46/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện

4.Thông tư 47/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế – dự toán công trình bưu chính, viễn thông

ứng dụng trên Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ đơn giá, định mức chuyên ngành viễn thông. Các bạn có thể tải về cài đặt và trải nghiệm dùng thử miễn phí

Mọi vướng mắc  đặt mua phần mềm lập dự toán viễn thông vui lòng liên hệ Mr Duy 0965365638

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Tags: