Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương theo bộ đơn giá xây dựng mới nhất. Áp dụng văn bản quyết định hướng dẫn đơn giá nhân công, xác định bảng tính giá ca máy trên địa bàn thi công tại Hải Dương

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương mới nhất

Để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn Hải Dương các bạn cần phải áp dụng các bộ đơn giá định mức cho phù hợp. Tại thời điểm hiện tại trên địa bàn đang áp dụng bộ đơn giá ban hành gồm có:

1. Đơn giá Phần Xây dựng theo Quyết định số 2332/QĐ-UBND

2. Đơn giá Phần Lắp đặt theo Quyết định số 2330/QĐ-UBND

3. Đơn giá Phần Khảo sát theo Quyết định số 2334/QĐ-UBND

4. Đơn giá Phần Sửa chữa theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND

5. Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị theo Quyết định số 2331/QĐ-UBND

Là các bộ đơn giá xây dựng công trình đang áp dụng lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Làm cơ sở để xác định tổng giá trị dự toán gói thầu tại thời điểm thi công

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Hải Dương

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Hải Dương theo Quyết định 632/SXD-KTXD của Sở Xây dựng. Mức lương nhân công cơ sở đầu vào để xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình là 2.000.000 đồng/tháng

Trong trường hợp lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các vùng tỉnh Hải Dương sẽ được điều chỉnh với mức lương nhân công phù hợp.

1, Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương được chia làm 3 vùng:

  • Vùng II : Tại thành phố Hải Dương

( Mức lương cơ sở đầu vào 2.240.000 đồng/tháng)

Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 1,12 so với mức lương cơ sở

  • Vùng III : Tại thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn; Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ

( Mức lương cơ sở đầu vào 2.080.000 đồng/tháng)

Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC =1,04 so với mức lương cơ sở

  • Vùng IV : Tại các huyện Thanh Hà, Ninh Giang, Thanh Miện

(Mức lương cơ sở đầu vào 1.980.000 đồng/tháng)

Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0,99 so với mức lương cơ sở

2, Đối với công trình dịch vụ công ích đô thị thì mức lương nhân công tính theo Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá công ích được tính mức lương cơ sở đầu vào là 1.210.000 đồng/tháng. Mức lương công ích được áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh Hải Dương; Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương  k=0.

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương trên Dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương. Để lập dự toán công trình xây dựng thi công trên địa bàn các bạn cần tải bộ đơn giá để áp dụng

Hướng dẫn tải bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hải Dương trên phần mềm dự toán Eta

Bước 1: Trong giao diện của Phần mềm Eta bạn kích vào Tải đơn giá

Bước 2: Chọn đơn giá tỉnh Hải Dương để Tải về

Bước 3: Lựa chọn các bộ đơn giá phù hợp đang áp dụng trên địa bàn tỉnh

Hình ảnh hướng dẫn tải đơn giá xây dựng và lập dự toán tỉnh Hải Dương trên Dự toán Eta

hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương theo cơ sở đơn giá mới nhất.

Mọi vướng mắc trong quá trình áp dụng lập dự toán công trình trên địa bàn vui lòng liên hệ. Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta bản quyền Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn Hải Dương Xem Tại đây

Tags: