Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết hôm nay tôi Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh theo đơn giá mới nhất. Áp dụng các văn bản, quyết định hướng dẫn xác định đơn giá nhân công, bảng giá ca máy thời điểm hiện tại

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh mới nhất

Ngày 04/04/2019 công bố bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2019UBND ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD. Công ty cổ phần tin học Eta kết hợp với Sở Xây dựng làm đơn vị tư vấn lập bộ đơn giá xây dựng công trình. Người dùng có thể tải về cài đặt và sử dụng miễn phí với ứng dụng Phần mềm dự toán Eta

Tải bộ cài phần mềm dự toán Eta dùng thử miễn phí các bạn vui lòng Truy cập Website: https://phanmemeta.com

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định 36/QĐ-SXD bao gồm :

 • Đơn giá Phần Xây dựng
 • Đơn giá Phần Lắp đặt
 • Đơn giá Phần Khảo sát
 • Đơn giá Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình
 • Đơn giá Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định 36/QĐ-SXD có hiệu lực áp dụng từ 15/4/2019

Quyết định số 36/QĐ-SXD tỉnh Hà Tĩnh ngày 04/04/2019

Chú ý khi áp dụng đơn giá theo Quyết định số 36/QĐ-SXD ban hành ngày 04/04/2019 các bộ đơn giá khác sẽ bị thay thế và không còn hiệu lực sử dụng. Cụ thể:

Quyết định 36/QĐ-SXD có hiệu lực sử dụng từ ngày 15/4/2019 và thay thế cho các quyết định

 1. Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016
 2. Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017
 3. Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/7/2018

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Mức lương đầu vào bình quân là 2.050.000 đồng/ tháng. (theo Hướng dẫn Thông tư 05/2016/TT-BXD)

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dưng công trình tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Mức lương cơ bản; Các khoản phụ cấp có tính chất lương; Các chi phí theo chế độ đối với nhân công xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh được chia làm 2 nhóm là:

Nhân công nhóm 1 gồm có:

 • Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất
 • Khảo sát xây dựng ( bao gồm cả đo đạc xây dựng )
 • Vận hành các loại máy xây dựng ( máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ; Máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn)

Nhân công nhóm 2: các công tác không thuộc nhân công nhóm 1

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh được xác định:

Theo công thức Gnc = Lnc * Hcb/ T

             Trong đó : Gnc: là giá nhân công tính cho một ngày làm việc

Lnc : là mức lương cơ bản đầu vào theo vùng

Hcb: là Hệ số lương theo cấp bậc nhân công ( quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD )

T = 26 ngày công trong tháng

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh

Bảng giá ca máy thi công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 34/QĐ-SXD ban hành ngày 29/3/2019. Làm cơ sở lập đơn giá xây dựng, xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, thanh quyết toán . Quản lý chi phí đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 34/QĐ-SXD có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh trên Dự toán Eta

Trên ứng dụng phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ đơn giá. Các bạn làm theo hướng dẫn để tải đơn giá về lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bước 1: Vào mục Tải đơn giá

Bước 2: Tìm đơn giá tỉnh Hà Tĩnh Tải về

Bước 3: Chọn các bộ đơn giá đang áp dụng hiện hành

Hình ảnh hướng dẫn tải đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trên ứng dụng phần mềm dự toán Eta

hướng dẫn lập dự toán tỉnh hà tĩnh

Trên đây là hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh theo cơ sở đơn giá mới nhất. Mọi vướng mắc trong quá trình áp dụng lập dự toán công trình trên địa bàn vui lòng liên hệ

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta bản quyền Hotline 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán chi tiết trên địa bàn Hà Tĩnh Xem tại đây

Tags: