Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hướng dẫn lập dự toán Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh.  Đơn giá nhân công Bà Rịa Vũng Tàu ban hành theo Quyết định 154/QĐ-SXD ngày 4/08/2020; Bảng giá ca máy theo Quyết định 155/QĐ-SXD ngày 04/8/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất

Để lập dự toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

 1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
 2. Quyết định số 154/QĐ-SXD ngày 04/8/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 3. Quyết định số 155/QĐ-SXD ngày 04/8/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
 5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Ngày 14/7/2020 UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Bà Rịa Vũng Tàu gồm:

 • Đơn giá Phần Xây dựng – Quyết định 1901/QĐ-UBND
 • Đơn giá Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật   – Quyết định 1902/QĐ-UBND
 • Đơn giá Phần Khảo sát xây dựng – Quyết định 1903/QĐ-UBND
 • Đơn giá Phần Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ – Quyết định 1904/QĐ-UBND
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành – Quyết định 1905/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu 2020 theo Quyết định 154/QĐ-SXD

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 154/QĐ-SXD ngày 04/8/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4 khu vực:

Khu vực I: Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ

Khu vự II: Thành phố Bà Rịa

Khu vực III: Các huyện còn lại

Khu vực IV: Huyện Côn Đảo

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 132/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định 155/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành trên cơ sở:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công

4. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Làm cơ sở ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng  ngày 26/12/2019

Chi phí nhiên liệu Bảng giá ca máy Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Chi phí nhiên liệu, năng lượng để xây dựng bảng tính giá ca máy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất:

Mức giá nhiên liệu là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng gồm:

+ Giá Xăng E5 RON 92-II : 12.955 đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,02

+ Giá Diesel 0,05S-II : 11.009 đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,03

+ Giá Điện: 1.864,44 đồng/kWh; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,05

Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 theo Quyết định số 130/QĐ-SXD  XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất năm 2020  Xem Tại đây

Tags: