Hướng dẫn lập dự toán Phú Thọ mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán Phú Thọ mới nhất năm 2020 theo Sở Xây dựng tỉnh . Đơn giá nhân công theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 24/07/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số  2324/QĐ-UBND quý 3 năm 2020 ngày 3/9/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Phú Thọ mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh Phú Thọ mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 3/9/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Phú Thọ
  3. Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Phú Thọ 2020 theo Quyết định 1639/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Phú Thọ được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 24/07/2020. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Khu vực II: Thành phố Việt Trì

Khu vực III: Thị xã Phú Thọ, các huyện Phú Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông

Khu vực IV: Các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 3575/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 03/9/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Thọ bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1624/QĐ-UBND ngày 24/07/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy 63 Tỉnh, thành phố chi tiết Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Phú Thọ Liên hệ Mr Duy 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020

Tags: