Hướng dẫn lập dự toán Nghệ An mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán Nghệ An mới nhất theo Quyết định 3827/QĐ-UBND ngày 29/10/2020.  Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy theo Quyết định 1104/QĐ-SXD ngày 8/5/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nghệ An mới nhất

Để lập dự toán tỉnh Nghệ An mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 8/5/2020 ban hành đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Nghệ An
  3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  4. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  5. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Ngày 29/10/2020 UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Nghệ An gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3827/QĐ-UBND 

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3825/QĐ-UBND 

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3828/QĐ-UBND 

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3823/QĐ-UBND 

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3826/QĐ-UBND 

Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD

Tại thời điểm tỉnh Nghệ An chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng. Thì thực hiện theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 8/5/2020 của Sở Xây dựng

Vùng III: Thành phố Vinh ,Thị xã Cửa Lò, Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Vùng IV: bao gồm các huyện, thị xã còn lại ..

Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa

– Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo Quyết định 1104/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Nghệ An năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nghệ An ban hành trên cơ sở:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

3. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị thi công

4. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Làm cơ sở ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình theo tập định mức thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng  ngày 26/12/2019

Chi phí nhiên liệu Bảng giá ca máy Nghệ An năm 2020

Chi phí nhiên liệu, năng lượng để xây dựng bảng tính giá ca máy tỉnh Nghệ An mới nhất:

Mức giá nhiên liệu là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng gồm:

+ Giá Xăng E5 RON 92-II : 12.955 đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,02

+ Giá Diesel 0,05S-II : 11.009 đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,03

+ Giá Điện: 1.864,44 đồng/kWh; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,05

Tổng hợp bảng tính giá ca máy thiết bị thi công 63 Tỉnh, thành phố Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Nghệ An Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nghệ An mới nhất năm 2020  Xem Tại đây

Tags: