Hướng dẫn lập dự toán Nam Định mới nhất năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán Nam Định mới nhất năm 2020 theo Sở Xây dựng. Đơn giá nhân công theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND quý 3 năm 2020 ngày 18/8/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Nam Định
  3. Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Nam Định 2020 theo Quyết định 1970/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Nam Định được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Khu vực I gồm : TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Khu vực II: gồm Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định theo Quyết định 1970/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nam Định

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định  bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2020 theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Nam Định Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất năm 2020 theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Tags: