Hướng dẫn lập dự toán Đồng Tháp theo Quyết định 100/QĐ-SXD

Hướng dẫn lập dự toán Đồng Tháp theo Quyết định 100/QĐ-SXD ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 100/QĐ-SXD quý 3 năm 2020 ngày 15/10/2020. Thay thế cho Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 100/QĐ-SXD

Để lập dự toán tỉnh Đồng Tháp mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 8/10/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Đồng Tháp
  3. Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 8/10/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp 2020 theo Quyết định 100/QĐ-SXD

Tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định 100/QĐ-SXD ngày 15/10/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp)

Vùng IV gồm: Các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp theo QĐ 100/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 100/QĐ-UBND ngày 15/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đồng Tháp bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 100/QĐ-SXD ngày 15/10/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định số 100/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Đồng Tháp Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đồng Tháp mới nhất năm 2020 theo Quyết định 100/QĐ-SXD ngày 15/10/2020

 

Tags: