Hướng dẫn lập dự toán Bắc Ninh mới nhất

Hướng dẫn lập dự toán Bắc Ninh mới nhất năm 2020 theo Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020.

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh mới nhất theo Quyết định 52/QĐ-UBND

Để lập dự toán tỉnh Bắc Ninh mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh
  3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  4. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  5. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh 2020 theo Quyết định 52/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công Bắc Ninh được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý I năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 52/QĐ-UBND đều là áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Nội dung Quyết định 52/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2020 Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị của 63 Tỉnh, thành phố mới nhất Xem TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bắc Ninh Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh mới nhất năm 2020 theo Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

Tags: