Hướng dẫn lập dự toán Bắc Giang mới nhất năm 2020

Hướng dẫn lập dự toán Bắc Giang mới nhất năm 2020 theo Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 29/10/2020. Đơn giá nhân công theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020; Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 989/QĐ-UBND quý 3 năm 2020 ngày 29/10/2020

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Giang mới nhất năm 2020

Để lập dự toán tỉnh Bắc Giang mới nhất năm 2020 gồm có cơ sở sau:

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Bộ định mức dự toán công trình
  2. Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 ban hành bảng tính giá ca máy và thiết bị tỉnh Bắc Giang
  3. Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng bổ sung và sửa đổi 4 thông tư 09, 10, 11, 15
  5. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
  6. THông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành định mức sử dụng ca máy thiết bị

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang 2020 theo Quyết định 515/QĐ-UBND

Tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 17/06/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 khu vực:

Khu vực III: Thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang

Khu vực IV gồm:  Các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 515/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 29/10/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bắc Giang Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Giang mới nhất năm 2020 theo Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 29/10/2020\

Tags: