Hướng dẫn lập dự toán An Giang năm 2021

Hướng dẫn lập dự toán An Giang mới nhất năm 2021 theo Sở Xây dựng tỉnh. Bộ đơn giá xây dựng công trình Đơn giá nhân công Bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh An Giang mới nhất năm 2021

Để lập dự toán tỉnh An Giang mới nhất năm 2021 gồm có cơ sở sau:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng An Giang 2021 theo Quyết định 2372/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công An Giang ban hành theo Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

– Vùng II : Địa bàn thành phố Long Xuyên, Châu Đốc.

– Vùng III: Địa bàn thị xã Tân Châu và các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn.

– Vùng IV: các huyện còn lại của tỉnh An Giang

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh An Giang  theo Quyết định 2179/QĐ-UBND Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2021 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh An Giang năm 2021 theo Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh An Giang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh An Giang bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021. Hướng dẫn Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2020 theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại An Giang Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh An Giang mới nhất năm 2021 theo Quyết định 2372/QĐ-UBND

Tags: