Hội thảo công bố đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn 2021

Hội thảo công bố đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 do Sở xây dựng và Sở Giao thông tổ chức công bố. Nội dung gồm Bộ đơn giá xây dựng công trình quyết định 353/QĐ-UBND và bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị 596/QĐ-UBND

Hội thảo công bố đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Nội dung buổi hội thảo tập huấn công bố đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn gồm các mục;

  1. Cập nhật các quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng, luật xây dựng, luật đầu tư công năm 2020
  2. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng sơn; Quyết định 353/QĐ-UBND gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Thí nghiệm vật liệu
  3. Công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 596/QĐ-UBND gồm: Thu gom rác thải rắn, Hệ thống chiếu sáng, Duy trì cây xanh, hệ thống thoát nước đô thị
  4. Điểm mới của Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Nghị định 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP
  5. Điểm mới của Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  6. Ứng dụng Phần mềm dự toán Eta lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư trên địa bàn tỉnh

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo công bố đơn giá xây dựng tỉnh Lạng sơn năm 2021

Tham dự buổi tập huấn có hơn 200 đại biểu thuộc khối cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp tham dự hội nghị. Buổi tổ chức hội thảo cùng Sở xây dựng và Sở Giao thông tỉnh Lạng Sơn

hội thảo tỉnh lạng sơn năm 2021

hội thảo tỉnh lạng sơn năm 2021

Đại diện công ty cổ phần tin học Eta hệ thống cơ sở dữ liệu định mức thông tư nghị định áp dụng quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thời điểm năm 2021. Đồng chí Đặng Đức Duy trưởng phòng kinh doanh hướng dẫn lập dự toán trên Phần mềm dự toán Eta

Tải phần mềm dự toán Eta tại Website: https://phanmemeta.com

Hội thảo công bố đơn giá tỉnh Lạng Sơn 2021

Tại hội nghị hệ thống lại cơ sở lập dự toán theo văn bản thông tư nghị định mới nhất. Tham dự chương trình và được trao tặng phần mềm dự toán Eta đến các đại biểu may mắn

hội thảo công bố đơn giá lạng sơn

hội thảo công bố đơn giá lạng sơn

Video hướng dẫn lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mới nhất năm 2021. Theo Bộ đơn giá xây dựng quyết định 353/QĐ-UBND và đơn giá công ích đô thị quyết định 596/QĐ-UBND

Mọi chia sẻ hướng dẫn lập dự toán up trên kênh Youtube: Phần mềm dự toán Eta

Kiến thức cập nhật Luật xây dựng Thông tư Nghị định trên kênh Youtube: Duy Dự Toán

 

Tags: