File Excel lập tiến độ thi công năm 2024

Bài viết này mình hướng dẫn File Excel Lập tiến độ thi công năm 2024 mới nhất. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Project 2016 từ A – Z chi tiết và đầy đủ. Các bước thực hiện khi lập tiến thi công xây dựng năm 2024

Mẫu file Excel Lập tiến độ thi công năm 2024 bằng phần mềm Project 2016

File excel bảng tiến đô thi công mới nhất các bạn có thể tham khảo

Nội dung bảng bên trái :

1, Thể hiện nội dung công việc

2, Thể hiện ngày làm việc

3, THể hiện ngày bắt đầu và ngheo kết thúc

file excel tiến độ thi công

file excel tiến độ thi công

Nội dung bảng bên phải :

Thể hiện biểu tiến độ công việc theo ngày và công việc thực hiện

công việc bắt đầu cùng nhau hay kết thúc cùng nhau.

Kết thúc công việc này rồi thực hiện công việc khác

Các bước Lập tiến độ thi công năm 2024

Bảng tiến độ thời gian thi công chi tiết gồm các nội dung sau :

1. Nội dung công việc thực hiện

2. Thời gian thực hiện công việc

3. Thời gian bắt đầu thực hiện

4. Thời gian hết thúc công việc

5. Quy định thứ tự thực hiện công việc

– Kết thúc công việc rồi thực hiện công việc với

– Cùng ngày bắt đầu thực hiện

– Cùng ngày kết thúc công việc

Video hướng dẫn lập tiến độ thi công bằng Project 2016 

Chi tiết các bác bước thực hiện các bạn xem tại video dưới đây

Đăng kí để ủng hộ kênh Youtube Duy Dự Toán. Tham gia các khóa học trực tuyến 1 -1 Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: