Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND

Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017. Làm cơ sở lập và quản lý dự án xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 5002/QĐ-UBND năm 2017

Cơ sở căn cứ xây dựng bộ đơn giá Bưu chính viễn thông tỉnh Quảng Ninh năm 2017 gồm

+ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

+ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

+ Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 9/02/2009 của Bộ thông tin truyền thông; Công bố giá ca máy và thiết bị thi công công trình bưu chính viễn thông

+ Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 9/02/2009 của Bộ thông tin truyền thông; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông

+ Quyết định 4999/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh ; Công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh quảng ninh

+ Bảng giá vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công theo mặt bằng giá quý II năm 2017 ( chưa bao gồm thuế GTGT)

Quyết định 5002/QĐ-UBND Đơn giá Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh 2017

Đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được chia thành 6 khu vực như sau:

+ Khu vực 1 (KV1) gồm: Các thành phố: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái (trừ xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thực);

+ Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên và huyện Hoành Bồ;

+ Khu vực 3 (KV3) gồm: Các huyện: Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà (trừ xã Cái Chiên), Vân Đồn (trừ xã Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu);

+ Khu vực 4 (KV4) gồm: Các huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ;

+ Khu vực 5 (KV5) gồm các xã: Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh Châu của huyện Vân Đồn; Cái Chiên của huyện Hải Hà; Vĩnh Trung, Vĩnh Thực của thành phố Móng Cái (các xã đảo).

+ Khu vực 6 (KV6) gồm: Huyện Cô Tô (gồm cả đảo Trần).

đơn giá viễn thông quảng ninh năm 2017 Quyết định 5002/qđ-ubnd

đơn giá viễn thông quảng ninh năm 2017 Quyết định 5002/qđ-ubnd

Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh năm 2017 Xem tại Đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói TẠI ĐÂY

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: