Đơn giá thu gom vận chuyển rác thải tỉnh Bắc Giang

Ngày 3 tháng 10 năm 2023 công bố Quyết định 1084/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Làm cơ sở căn cứ lập dự toán công ích đô thị tỉnh Bắc Giang

Đơn giá thu gom vận chuyển rác thải tỉnh Bắc Giang

Căn cứ ban hành Đơn giá thu gom rác thác tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ; quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Định mức lập Đơn giá thu gom vận chuyển rác thải tỉnh Bắc Giang Quyết định 1084/QĐ-UBND

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng; công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyết định 1084/QĐ-UBND Đơn giá thu gom vận chuyển rác thải tỉnh Bắc Giang

Quyết định 1084/QĐ-UBND ngày 3/10/2023 đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

đơn giá thu gom vận chuyển rác thải tinh bắc giang

đơn giá thu gom vận chuyển rác thải tinh bắc giang

Quyết định có hiệu lực từ ngày kí 03 tháng 10 năm 2023. Thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đô thị

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm các khoản lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành và đã tính đến các yếu tố thị trường.

MLcs là mức lương cơ sở quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở là 1.800.000đ/tháng được quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP
ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

+ Hđc là hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương.

Theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH, các khoản phụ cấp gồm:

+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: 10%

+ Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương: 60% đối với các huyện thuộc vùng III; 50% đối với các huyện thuộc vùng IV.

c) Chi phí máy thi công:

Giá máy thi công bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục
vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy. Tiền lương công nhân vận hành các loại máy, công nhân lái xe được tính toán trong điều kiện làm việc bình thường theo công thức (1) nêu trên.

Giá nhiên liệu (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng –VAT) tính trong giá ca máy như sau:

+ Xăng RON 92: 22.209 đồng/lít;

+ Diezel 0,05S: 19.109 đồng/lít;

+ Điện: 1.920,37 đồng/kWh

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích tỉnh Bắc Giang năm 2024

Bước 1: Xác định đầu mục công việc cần thực hiện

Bước 2: Căn cứ theo đơn giá bóc khối lượng đầu mục công tác

Bước 4: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu và tính cước vận chuyển

Bước 5: Hướng dẫn tính giá nhân công công ích theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH

Bước 6: Hướng dẫn tính giá ca máy và thiết bị thi công

Bước 7: Xác định chi phí quản lý dịch vụ công ích theo THông tư 14/2017/TT-BXD

Xem thêm các bài viết 

Bắc Giang đơn giá nhân công Quyết định 388/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng mới nhất năm 2024

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2024 tại: 
 Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Tags: