Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2020 theo Văn bản số 191/SXD-QLXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2020 ban hành theo Văn bản số 191/SXD-QLXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 21/02/2020. Hướng dẫn cho Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành theo Văn bản số 191/SXD-QLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

4. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

5. Văn bản số 80/UBND-VP5 ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Văn bản số 191/SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

Đơn giá nhân công Nam Định được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Toàn tỉnh Nam Định chia thành 2 vùng theo Văn bản số 191/SXD-QLXD. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực I gồm : TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

Nội dung Văn bản số 191/SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Nam Định  xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nam Định. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Xem thêm So sánh Thông tư 10/2019/TT-BXD vs Định mức 1776/QĐ-BXD Tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2020 ban hành theo Quyết định số 52/QĐ-UBND Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất Xem tại đây

Tags: