Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2020 ban hành theo Quyết định số 780/QĐ-UBND. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 27/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành theo Quyết định số 780/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Quyết định 780/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai

Đơn giá nhân công Lào Cai được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai được chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Lào Cai

Vùng III: Thị xã Lào Cai, thị trấn Phố Lu, thị trấn Tằng Lỏong, thị trấn Phong Hải của huyện Hải Thắng và các xã

Vùng IV: các huyện còn lại của tỉnh Lào Cai

Nội dung Quyết định 780/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công xây dựng Lào Cai năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2020

 

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Hướng dẫn áp dụng lập dự toán theo tập định mức thông tư mới tỉnh Lào Cai trên dự toán Eta Tại đây

Tags: