Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2020 ban hành theo Công văn số 359/SXD-KT&QLHĐXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắc Nông từ ngày 11/03/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành theo Công văn số 359/SXD-KT&QLHĐXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

5. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng Hướng dãn xác định tổng mức đầu tư

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đắk Nông năm 2020

Đơn giá nhân công Đắk Nông được điều tra và khảo sát tại thời điểm đầu năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Gia Nghĩa

Vùng IV: các huyện Cư Jut, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk Rlâp, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức

Nội dung Công văn số 359/SXD-KT&QLHĐXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Đắk Nông năm 2020 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2020

đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2020

 

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Xem thêm Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/TP Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đắk Nông mới nhất Xem tại đây

Tags: