Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang quyết định 1782/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang mới nhất năm 2021 theo Quyết định 1782/QĐ-UBND. Ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu giang. Đơn giá nhân công; Bảng giá ca máy theo Quyết định số 104/QĐ-SXD ngày 8/10/2020.

Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang năm 2021 quyết định 1782/QĐ-UBND

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Hậu Giang năm 2020

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang gồm :

Ngày 16/9/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1782/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Hậu Giang gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Hậu Giang

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Hậu Giang

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Hậu Giang

Quyết định 1782/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2021

Bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2021 ban hành ngày 8/10/2020

Nội dung chi tiết của QUyết định 1782/QĐ-UBND đơn giá khảo sát Hậu Giang

Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang quyết định 1782/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang quyết định 1782/QĐ-UBND

Quyết định 104/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020

Tỉnh Hâu Giang ban hành theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 08/10/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV: Thị xã Long Mỹ, Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 104/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hậu Giang năm 2020 Quyết định 104/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định86/QĐ-SXD ngày 18/8/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hậu Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 86/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Cơ sở Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hậu Giang mới nhất

Nội dung Quyết định 104/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hậu Giang năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang 2020

Tổng hợp bảng giá ca máy thiết bị thi công của 63 Tỉnh Thành phố mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Hậu Giang Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hậu Giang năm 2021 theo Quyết định 1782/QĐ-UBND Xem tại đây

Tags: