Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai Quyết định 03/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2021 ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-UBND.Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ 18/01/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai năm 2021 Quyết định 03/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định 03/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá  khảo sát xây dựng Đồng Nai năm 2021

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

5. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng Hướng dãn xác định tổng mức đầu tư

Quyết định 03/QĐ-UBND ban hành đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai năm 2021

Quyết định 03/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành có hiệu lực từ ngày 18/1/2021

Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai Quyết định 03/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai Quyết định 03/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD

Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng I: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom

Vùng II: các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất

Vùng III gồm: Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú

Chi tiết đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 79/QĐ-SXD Xem TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020 mới nhất

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 178/QĐ-SXD ngày 18/9/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đồng Nai bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 29/04/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định số 178/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Đồng Nai Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đồng Nai mới nhất năm 2020 theo Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

Tags: