Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai năm 2022

Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai năm 2022 Quyết định 37/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Đồng Nai năm 2022 gồm có:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Nội dung Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai năm 2022

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai gồm :

Ngày 20/09/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 36/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Đồng Nai gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai quyết định 36/QĐ-UBND

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai quyết định 38/QĐ-UBND

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai quyết định 37/QĐ-UBND

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai quyết định 39/QĐ-UBND

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai quyết định 40/QĐ-UBND

tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 20/09/2022

Phần mềm dự toán Eta 2022  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 37/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai năm 2022

Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 20/09/2022 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Đồng Nai năm 2022

Nội dung quyết định 37/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai xem chi tiết tại đây

đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022

đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 quyết định 36/QĐ-UBND

Quyết định 2120/QĐ-SXD ngày 20/07/2022 đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 2120/QĐ-SXD ngày 20/07/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng I: Thành phố Biên Hòa, Thành phố Long Khánh, Các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc

Vùng II: các huyện Định Quán, Thống Nhất

Vùng III gồm: Các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Nai năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Cở sở xây dựng Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 126/QĐ-SXD

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 126/QĐ-SXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD

Bảng giá nhiên liệu năng lượng trong giá ca máy tỉnh Đồng Nai

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Đồng Nai Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Đồng Nai mới nhất năm 2022 theo Quyết định 37/QĐ-UBND ngày 20/09/2022

 

Tags: