Đơn giá khảo sát Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 Quyết định 3005/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 Ủy ban nhan dân tỉnh công bố Đơn giá khảo sát Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND.  Kèm theo đơn giá nhân công Quyết định 157/QĐ-SXD, bảng giá ca máy Quyết định 158/QĐ-SXD

Đơn giá khảo sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 Quyết định 3005/QĐ-UBND

Cơ sở ban hành đơn giá khảo sát Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất năm 2022 gồm có cơ sở sau:

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ngày 27/9/2022 UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Bà Rịa Vũng Tàu gồm:

  • Đơn giá Phần Xây dựng
  • Đơn giá Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật
  • Đơn giá Phần Khảo sát xây dựng
  • Đơn giá Phần Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
  • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành

Quyết định 3005/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Trong đó có đơn giá phần khảo sát xây dựng tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu. File quyết định ban hành các bạn xem tại đây

Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND

Quyết định 157/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 4 khu vực:

Khu vực I: Thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ

Khu vự II: Thành phố Bà Rịa

Khu vực III: Các huyện còn lại

Khu vực IV: Huyện Côn Đảo

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 157/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi phí nhiên liệu Bảng giá ca máy Bà Rịa Vũng Tàu

Chi phí nhiên liệu, năng lượng để xây dựng bảng tính giá ca máy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất:

Mức giá nhiên liệu là mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng gồm:

+ Giá Xăng E5 RON 92-II :  đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,02

+ Giá Diesel 0,05S-II : đồng/lít; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,03

+ Giá Điện: 1.864,44 đồng/kWh; Hệ số nhiên liệu phụ K = 1,05

Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 theo Quyết định số 130/QĐ-SXD  XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu Liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất năm 2022

 

Tags: