Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021

Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021 theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/12/2020. Bộ đơn giá gồm công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp; Đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021 Quyết định 2464/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho 04 thông tư có liên quan

6. Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương; Công bố bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

7. Công văn số 3473/BCT-ĐL ngày 15/5/2020 của Bộ công Thương; Áp dụng bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành điện theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Tải file Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hậu giang Tại đây

Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021 theo Quyết định 2464/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 Xem Tại đây

Đơn giá chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2021

Quyết định 104/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020

Tỉnh Hâu Giang ban hành theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 08/10/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV: Thị xã Long Mỹ, Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hậu Giang năm 2020 Quyết định 104/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định86/QĐ-SXD ngày 18/8/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hậu Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 86/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 104/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hậu Giang năm 2020 xem tại đây

Xem thêm một số bài viết có liên quan tại đây

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 08/10/2020 Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 8 tháng 10 năm 2020 Xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020

Tags: