Cách tính cước vận chuyển trong dự toán

Cách tính cước vận chuyển trong dự toán xây dựng công trình như thế nào ? Các bước tính cước vận chuyển theo Quyết định 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Áp dụng bảng giá cước vận chuyển bằng phương tiện Ô tô của các tỉnh, thành phố ban hành

Hướng dẫn cách tính cước vận chuyển trong dự toán

Để xác định giá vật tư tới chân công trình thi công thì ta cần xác định thêm phần cước vận chuyển. Trong đó có 3 loại cước vận chuyển là:

  1. Cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô
  2. Cước vận chuyển bằng phương tiện đường sông
  3. Cước vận chuyển vật tư bằng thủ công

Cách tính được giá cước vận chuyển trong dự toán có 4 phương pháp tính như sau

a, Tính giá cước vận chuyển bằng phương tiện Ô tô

Theo đó dựa trên cơ sở Quyết định số 89/2000QĐ-BVGCP của Ban vật giá chính phủ ban hành bảng cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô; Hướng dẫn tính cước vận chuyển bằng ô tô áp dụng để xác định giá trị

Dựa trên cơ sở của chính phủ ban hành các tỉnh, thành phố công bố bảng tính cước vận chuyển; Hướng dẫn tính giá cước theo từng địa bàn thi công trên địa bàn tỉnh, thành phố đó

Ví dụ:

– Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

– Bảng cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 theo Quyết định 3498/QĐ-UBND

– Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về Ban hành. Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bảng cước vận chuyển được ban hành trên 6 loại đường khác nhau với số km từ 1-> 100km hoặc trên 100km

Tổng bảng cước vận chuyển các tỉnh, thành phố xem TẠI ĐÂY

b, Tính giá cước vận chuyển bằng phương tiện đường sông

Bảng tính cước vận chuyển đường sông ban hanh do các tỉnh thuộc khu vực Miền Tây. THường xuyên di chuyển bằng xuồng ghe trên sông, kênh rạch; Để vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất ( hoặc nơi cung cấp bán ) tới chân công trình thi công

Ví du:

– Văn bản số 1276/UBND-XDCB của UBND tỉnh An Giang ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sông

– Quyết định số 1650/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành giá cước vận chuyển vật liệu bằng được sông

Vật tư được chia thành 3 loại hàng hóa khác nhau:

Hàng bậc 1: than các loại; đất,cát, sỏi, gạch xây các loại; sắt thép; gỗ

Hàng bậc 2: Ngói; xăng dầu, nhựa đường; đá các loại; gạch ốp, lát các loại.

Hàng bậc 3: Xi măng các loại; cột điện; ống nước

c, Tính cước vận chuyển vật liệu bằng phương pháp thủ công

Giá cước vận chuyển thủ công là giá cước vận chuyển vật tư bằng phương pháp thủ công; Hoặc sử dụng phương tiện xe thô sơ để vận chuyển trên đoạn đường núi hoặc những nơi xe cơ giới không thể di chuyển tới được

Một số tỉnh thành đã ban hành bảng giá tính cước vận chuyển vật liệu thủ công như: Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Trà Vinh, Lào Cai. Ví dụ:

– Quyết định số 169/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ban hành giá cước vận chuyển thủ công hoặc bằng xe thô sơ

– Quyết định số 1693/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai công bố bảng giá cước vận chuyển thủ công

Cách tính cước vận chuyển theo Quyết định 588/QĐ-BXD trong dự toán

Theo Quyết định số 588/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 29/05/2014 công bố tính cước vận chuyển vật tư. Theo đó Chương XII ban hành Công tác bốc xếp vận chuyển các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng Ô tô gồm có:

1, Công tác bốc xếp các loại vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công

2, Bốc xếp các loại vật liệu khác bằng thủ công

3, Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng thủ công trọng lượng 200kg

4, Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới

5, Vận chuyển các loại vật liệu bằng thủ công

6, Vận chuyển cát, đá dăm bằng ô tô tự đổ

7, Vận chuyển xi măng, sắt thép, cấu kiện bê tông trọng lượng 200kg, ống cống bê tông, cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng

Ứng dụng trên Phần mềm dự toán Eta bản quyền

Cách tính cước vận chuyển trong dự toán

 

Số điện thoại tư vấn hỗ trợ và giải đáp vướng mắc Hotline 0965635638

Xem video hướng dẫn chi tiết tính cước vận chuyển TẠI ĐÂY

 

Tags: