Bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre năm 2020

Bảng giá ca máy xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 21/9/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bến Tre

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh  Bến Tre bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 2175/QĐ-UBND ngày 8/09/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2020 ban hành theo Quyết định 2175/QĐ-UBND ngày 8/09/2020. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá nhân công Bến Tre được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng II gồm: Thành phố Bến Tre, Huyện Châu Thành

Vùng III gồm : Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam

Vùng IV: Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú

Quyết định 2324/QĐ-UBND Bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre

Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre được điều tra và khảo sát tại thời điểm quý III năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Nội dung Bảng giá ca máy Bến Tre theo Quyết định 2324/QĐ-UBND xem Tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre năm 2020

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND năm 2020 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bến Tre mới nhất năm 2020 Xem tại đây

 

Tags: