Phân loại hồ sơ thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước

Bài viết này tôi cùng các bạn Phân loại hồ sơ thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Thiết kế 1 bước, 2 bước, 3 bước là gì là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc đang gặp phải. Đặc biệt, những bạn nào làm về quản lý dự án, thẩm định và tư vấn thiết kế thì cần phải nắm rõ vấn đề này hơn bao giờ hết.

Phân loại hồ sơ theo thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước

Để giúp bạn hoàn thành tốt công việc của mình cũng như giải đáp thắc mắc cho tất cả những bạn đọc khác. Chúng tôi hệ thống lại 3 bước thiết kế trong quy trình các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý  dự án đầu tư xây dựng.

Thiết kế 1 bước là gì ?

Thiết kế 1 bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình. Các bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật; Và thiết kế bản vẽ thi công được gộp thành 1 bước và được gọi là thiết kế bản vẽ thi công.

Khi thiết kế 1 bước, để triển khai bản vẽ thi công. Bạn có thể sử dụng thiết kế mẫu; Thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Theo khoản 3 điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý  dự án đầu tư xây dựng. Những dự án đầu tư xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật bao gồm :

1, Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo

2, Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo; Nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng ( không bao gồm tiền sử dụng đất )

3, Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và  không quá 05 tỷ đồng ( trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư )

Thiết kế 2 bước là gì ?

Thiết kế 2 bước bao gồm: thiết kế cơ sở & thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 1 bước).

Thiết kế 2 bước được áp dụng đối với những công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng

Ở thiết kế 2 bước, thiết kế bản vẽ kỹ thuật & thiết kế bản vẽ thi công được gộp thành 1 bước và được gọi là thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế 3 bước là gì ?

Thiết kế 3 bước bao gồm thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công.

Thiết kế 3 bước được áp dụng đối với những công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp; Tùy theo độ phức tạp của công trình xây dựng, việc thiết kế 3 bước do chủ dầu tư quyết định.

Đối với thiết kế 2 bước, 3 bước thì bước thiết kế tiếp theo phải phù hợp với bản vẽ thiết kế trước đó (đã được phê duyệt).

Một số bài liên quan Phân loại hồ sơ thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước

1, Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2021 gồm những gì? Xem Tại đây

2, Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào mới nhất năm 2021 XEM TẠI ĐÂY

3. Xử lý chuyển tiếp Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày 3/3/2021 Xem Tại đây

Video Phân loại hồ sơ Thiết kế 1 bước 2 bước 3 bước Xem Tại đây

Tags: