Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư

Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào . Khi tổng mức đầu tư được lập theo báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật cao hơn giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt trong chủ trương đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để xem xét quyết định

Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào

Trường hợp đặt ra:

Cơ quan của ông Trần Văn Hay ( Cần Thơ ) đang thẩm định một dự án giao thông nhóm C. Công trình có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư là 5,1 tỷ

Đơn vị tư vấn thiết kế công trình đã gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra theo quy định. Sau khi thẩm tra hồ sơ, phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì tổng mức đầu tư của công trình là 5,6 tỷ đồng; Giá trị cao hơn số tiền chủ trương đầu tư được duyệt

Ông Hay hỏi, tổng mức đầu tư của báo cáo kinh tế kỹ thuật có được cao hơn so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không ? Căn cứ cơ sở pháp lý nào ? Nếu được có cần điều chỉnh quyết định phê duyệt hay không..?

Bộ Xây dựng Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư

Ý kiến của Bộ xây dựng trả lời về vấn đề này như sau :

Dự án đầu tư xây dựng được lập, thẩm định và phê duyệt phải phù hợp với quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan

Đối với các dự án đầu tư công, ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công. Cụ thể là dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt phải phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Như vậy, khi tổng mức đầu tư được lập theo báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật cao hơn giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt trong chủ trương đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để xem xét quyết định

Nguồn tại chinhphu. vn

Mọi vướng mắc cần trao đổi hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Tham khảo nhiều hơn trẻn Youtube: Duy Dự Toán

Bài viết có liên quan đến dự án đầu tư công và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Tại đây

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Tags: