Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (chuẩn bị dự án) thực hiện theo Luật Đầu tư công hay Nghị định 10/2021? Hỏi: Hướng dẫn thẩm định dự toán chuẩn bị đầu tư Người hỏi Hoàng Đức Linh – Vĩnh Phúc Chi tiết câu hỏi : Tại Khoản 5 Điều … Đọc tiếp Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư