Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang quý 3 năm 2021 ban hành theo Quyết định 93/QĐ-SXD ngày 14/10/2021; Thay thế cho quyết định 86/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công ngày 18/8/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định 93/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021

Tỉnh Hâu Giang ban hành theo Quyết định 93/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV: Thị xã Long Mỹ, Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định 93/QĐ-SXD ngày 14/10/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hậu Giang năm 2021

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Hậu Giang năm 2021 Quyết định 193/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2021 theo Quyết định 93/QĐ-SXD ngày 14/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hậu Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 93/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 93/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Hậu Giang năm 2021 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hậu Giang . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hậu Giang mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Hậu Giang liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tags: