So sánh Thẩm tra và thẩm định khác nhau như thế nào

So sánh điểm khác nhau thẩm tra và thẩm định như thế nào? Quy định chi tiết tại văn bản thông tư nghị định nào

So sánh Thẩm tra và thẩm định khác nhau như thế nào

Thẩm định là việc của các cơ quan quản lý nhà nước như:
– Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật mà cơ quan đầu mối thẩm định là Sở (ở cấp tỉnh), phòng ở cấp huyện. Các sở có chuyên ngành xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở các dự án theo chuyên ngành….

– Chủ đầu tư có thể thẩm định thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán ; Và quyết định phê duyệt trước khi triển khai lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng XD, thi công xây dựng. Nếu không đủ điều kiện, năng lực thì thuê tư vấn thẩm tra.
– Thẩm tra là công việc chỉ dành cho các tổ chức tư vấn.

Ví dụ tư vấn có thể thẩm tra tổng mức đầu tư trong bước phê duyệt dự án đầu tư (Các cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư có thể thuê các đơn vị tư vấn thẩm tra về tổng mức đầu tư trước khi trình phê duyệt dự án (theo nghị định 99/2007/NĐ-CP). Đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình làm cơ sở cho Chủ đầu tư phê duyệt khi được chủ đầu tư thuê.
– Tóm lại thẩm định thường gắn với các cơ quan quản lý nhà nước còn thẩm tra gắn với các đơn vị tư vấn.
Chúc bạn thành công.

Một số bài viết liên quan Thẩm tra và thẩm định khác nhau như thế nào

Tính giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021. Thay thế Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019 Xem tại đây

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Xem Tại đây

So sánh Thông tư 13/2021/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD Xem tại đây

Tags: