Quyết định 1044/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2022

Ngày 16 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 1044/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2022. Kèm theo phần xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quyết định 1044/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2022

Cơ sở xây dựng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2022

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán xây dựng công trình

– Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng giá ca máy

Tải file bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2022

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/QĐ-UBND gồm

– Phần khảo sát xây dựng công trình

– Phần Xây dựng

– Phần Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

– Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình

– Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

– Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

quyết định 1044/qđ-ubnd đơn giá khảo sát tỉnh ninh bình năm 2022

quyết định 1044/qđ-ubnd đơn giá khảo sát tỉnh ninh bình năm 2022

Quyết định 2053/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình Quyết định 2053/QĐ-SXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Khu vực 1: Thành phố Ninh Bình

Khu vực 2: Thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư

Khu vực 3: các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Yên Mô

Nội dung Quyết định 2053/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình  2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công ninh bình năm 2022 quyết định 2053/qđ-sxd

Đơn giá nhân công ninh bình năm 2022 quyết định 2053/qđ-sxd

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Bảng giá ca máy tỉnh ninh Bình Quyết định 2370/QĐ-SXD ngày 26/8/2022

Căn cứ ban hành bảng giá ca máy Ninh Bình năm 2022

  1. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
  2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Bảng giá ca máy Ninh Bình ngày 26/8/2022 theo Quyết định 2370/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Ninh Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Bình theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tags: