Quyết định 219/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang

Quyết định 219/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang mới nhất năm 2020. Ban hành và có hiệu lực từ 03/12/2020 và thay thế cho Quyết định 188/QĐ-SXD ngày 21/10/2020 của Sở xây dựng Tiền Giang

Quyết định 219/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tiền Giang ban hành theo Quyết định 219/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thay thế đơn giá nhân công Tiền Giang năm 2020 theo Quyết định 188/QĐ-SXD ngày 21/10/2020 Xem Tại đây

Đơn giá nhân công Tiền Giang 2020 Quyết định 219/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công Tiền Giang ban hành theo Quyết định 219/QĐ-SXD ngày 03/12/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

– Vùng II :Thành phố Mỹ Tho, Huyện Châu Thành

– Vùng III: Các thị xã Gò Công, Cai Lậy, Các huyện Chợ Gạo,  Tân Phước

– Vùng IV:  Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Chi tiết đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020 xem tại đây

Quyết định 219/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Tiền Giang

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ giá nhân công Tiền Giang theo Quyết định số 219/QĐ-SXD ngày 03/12/2020 của Sở Xây dựng ban hành

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 220/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2020 theo Quyết định 1984/QĐ-UBND ngày 14/7/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tiền Giang bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 21/07/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy 63 tỉnh, thành phố mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tiền Giang mới nhất năm 2020 Xem Tại đây

 

Tags: