Đơn giá nhân công Tiền Giang Quyết định 188/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tiền Giang quý 3 năm 2020 ban hành theo Quyết định 188/QĐ-SXD ngày 21/10/2020; Thay thế cho Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 10/2019/TT-BXD và thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Quyết định 188/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2020

Đơn giá nhân công Tiền Giang ban hành theo Quyết định 188/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

– Vùng II :Thành phố Mỹ Tho, Huyện Châu Thành

– Vùng III: Các thị xã Gò Công, Cai Lậy, Các huyện Chợ Gạo,  Tân Phước

– Vùng IV:  Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

  • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu
  • Giá xây dựng, giá hợp đồng
  • Chỉ số giá xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tiền Giang 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tiền Giang ban hành theo Quyết định 188/QĐ-SXD ngày 21/10/2020; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tiền Giang năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công

5. Thông tư 09/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tiền Giang năm 2020 Quyết định 104/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2020 theo Quyết định 189/QĐ-SXD ngày 18/8/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tiền Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 188/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 188/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tiền Giang năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công Tiền Giang Quyết định 188/QĐ-SXD

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Tiền Giang . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng giá ca máy 63 tỉnh thành phố mới nhất Xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hậu Giang mới nhất năm 2020 Xem tại đây

Tags: