Hướng dẫn lập dự toán đường dây tải điện

Hướng dẫn lập dự toán công trình điện trạm biến áp đường dây tải điện mới nhất năm 2021. Xác định và quản lý chi phí dự toán công trình đường dây tải điện; Dự toán công trình xây dựng trạm biến áp

Định mức dự toán phần điện đường dây và trạm biến áp

Để lập dự toán công trình điện đường dây tải điện và trạm biến áp các bạn cần áp dụng cơ sở sau:

a, Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương. Về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

b, Quyết định 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố định mức dự toán công trình phần thí nghiệm điện

d, Bộ Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện 228/QĐ-EVN ngày 8/12/2015

e, Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-EVN có hiệu lực ngày 27/10/2020

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 tư vấn hỗ trợ trực tuyến. Ứng dụng Phần mềm lập dự toán công trình Điện đường đây tải điện và trạm biến áp Phần mềm dự toán Eta

Cơ sở lập dự toán đường dây tải điện

Cơ sở lập dự toán công trình điện trạm biến áp và đường dây tải điện gồm mục nào

  1. Tập định mức chuyên ngành điện trạm biến áp đường dây tải điện như ( định mức 4970, định mức 1781,…)
  2. Áp dụng các thông tư 09/2019/TT-BXD, thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi bổ sung
  3. Thông tư 15/2019/TT-BXD của bộ xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng
  4. Thông tư 11/2019/TT-BXD của bộ xây dựng xác định giá ca máy thiết bị thi công
  5. Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Xem thêm một số bài viết có liên quan công trình lập dự toán chuyên ngành điện, viễn thông, dịch vụ công ích

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị mới nhất Xem Tại đây

Phần mềm lập dự toán công nghệ thông tin mới nhất năm 2021 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán công trình điện – Trạm biến áp & đường dây tải điện xem tại đây

Tags: