Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi đầu tư xây dựng mới nhất năm 2021. Quy định chi tiết tại Điều 9, Điều 11 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hướng dẫn khi nào lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Quy định chi tiết tại điều 11 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ gồm:

1, Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định

  • Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014
  • Sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

Trừ những Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Xem tại đây

Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi

2, Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị; Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thuyết minh rõ nội dung sau:

a, Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với chương trình; Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt ( nếu có )

b, Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, tỷ lệ số lượng các loại nhà ở ( biệt thự, liền kề, chung cư); Và sự tương thích của số lượng các loại nhà ở với chỉ tiêu dân số được phê duyệt

c, Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở

d, Phương án kinh doanh các sản phẩm nhà ở và sản phẩm ở và sản phẩm khác của dự án

đ, Sự phù hợp với định hướng phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị được phê duyệt; Kế hoạch xây dựng và hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật trước khi khai thác nhà ở; Danh mục các khu vực hoặc công trình và dịch vụ công ích sẽ bàn giao cho Nhà nước

e, Phương án phân kỳ đầu tư để đảm bảo yêu cầu đồng bộ đối với các dự án gồm nhiều công trình xây dựng triển khai theo thời gian dài có yêu cầu phần kỳ đầu tư

g, Đối với khu đô thị không có nhà ở thì không yêu cầu thực hiện quy định tại điểm a, b, c, d

Xem thêm một số bài viết khác liên quan

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng gồm những gì? Xem Tại đây

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại Xem tại đây

Video Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

 

Tags: