Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 08/QĐ-UBND

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 10/2019/TT-BXD, Thông tư 15/2019/TT-BXD, Thông tư 11/2019/TT-BXD. Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 01 năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 Quyết định 08/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

5. Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/7/2020. Sửa đổi bổ sung cho TT 09, 10, 11

Nội dung Bộ đơn giá XDCT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh phúc gồm :

Ngày 06/01/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định 08/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Vĩnh Phúc gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Vĩnh Phúc

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 06/01/2021

Phần mềm dự toán Eta 2020  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 08/QĐ-UBND Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Nội dung quyết định 08/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc xem chi tiết tại đây

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Công bố số 4698/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn giá nhân công Vĩnh Phúc được điều tra và khảo sát tại thời năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc được chia thành 2 vùng:

Vùng II gồm: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc.

Vùng III gồm các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô.

Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Công bố số 4698/SXD-KTVLXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15/12/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

e, Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 20/7/2020 

Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật và sử dụng vui lòng liên hệ tư vấn hỗ trợ Hotline 0965635638

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 ban hành theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15/12/2020 Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15 tháng 12 năm 2020 Xem tại đây

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Phúc liên hệ Mr Duy 0965635638

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc 2020

video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Bộ đơn giá 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021

 

Tags: