Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 ban hành theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15/12/2020. Công bố đơn giá nhân công xây dựng theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD từ ngày 27/2/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Cơ sở ban hành Đơn giá … Đọc tiếp Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc 2020