Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 ban hành theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15/12/2020. Công bố đơn giá nhân công xây dựng theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD từ ngày 27/2/2020; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở ban hành Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc năm 2020

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Thay thế đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo Văn bản số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/2/2020 Xem Tại đây

Công bố số 4698/SXD-KTVLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn giá nhân công Vĩnh Phúc được điều tra và khảo sát tại thời năm 2020. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc được chia thành 2 vùng:

Vùng II gồm: thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc.

Vùng III gồm các huyện: Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô.

Nội dung Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Phúc năm 2020 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Phúc 2020

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD ngày 15/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Công bố số 4698/SXD-KTVLXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Phúc liên hệ Mr Duy Hotline 0965635638

Link tải bộ cài phần mềm dự toán Eta miễn phí

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2020 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất năm 2020

Tags: